Vizyon ve Misyonumuz

Odamız 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Üyeleri servis aracı işletmeciliği yapan GERÇEK KİŞİ esnaflardan oluşmaktadır.

Gerek okul gerekse personel servis taşımacılığı konularında odamız üyesi GERÇEK KİŞİ ESNAF ile doğrudan sözleşme imzalamak suretiyle yapılan taşımalarda ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde odamız, mevzuat hükümleri çerçevesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

Yine odamız üyesi gerçek kişi esnaf hakkında mevzuata uygun olarak yapılan her türlü şikâyet değerlendirilerek araştırılmakta, esnafın disiplin suçu işlediği tespit edilmesi halinde 5362 Sayılı Kanun hükümlerine göre İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Disiplin Kurulu’na sevk edilerek gerekli müeyyideler uygulanmaktadır.

Ancak odamız ile herhangi bir üyelik bağı bulunmayan TÜZEL KİŞİLİK olan turizm ve taşıma şirketleri üzerinde odamızın hiçbir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple servis taşımacılığında turizm ve taşıma şirketleri hakkında gelen şikâyetler herhangi bir işlem yapılmadan ilgili birimlere yönlendirilmektedir.

Kısacası Odamız, mevzuat hükümleri kapsamında servis aracı işletmeciliği yapan gerçek kişi esnafların üye olmak zorunda olduğu, esnafın hak ve hukukunun korunmasında görevli kılınmış, bu görevin ifasında sektörden hizmet alanların da mağdur olmamaları konularında faaliyet gösteren bir teşekküldür.